• Kulturförvaltningen
  • Kf
  • organisaktion
  • konsthallen
  • museer
  • Bibblan
  • Konstmuseum
  • arkivet
  • Kom i kontakt med oss

Broschyr för att presentera Malmö kulturförvaltnings verksamhet och organisation. Med formspråket ska förvaltningens mångfärgade verksamhet och olika institutioner framhävas. Broschyren ska förmedla öppenhet, tillgänglighet och presentera det breda kulturutbudet. Flikarna öppnar upp och gör det lättare att hitta i broschyren. Malmös grafiska profil har satt ramarna för färg och typsnitt.

Layout, illustration och produktfotografi © Kreatur.
Fotografierna i broschyren kommer från Kulturförvaltningens bildarkiv.