• IMG_0794
  • IMG_0799
  • IMG_0804
  • IMG_0808
  • IMG_0817B

Kulturkartan skickas ut till alla Malmös skolor och förskolor och ska guida personalen genom säsongens kulturutbud. Trycksaken kommer som en broschyr som kan vecklas ut till en affisch att hänga upp för alla att ta del av. Layout och illustration ska spegla lekfullhet, rörlighet och olika kulturgenrer. Samtidigt ska trycksaken visa en Malmöprofil, vända sig till en vuxen, kulturintresserad målgrupp och göra viktig information och ett stort kulturutbud lättillgängligt. Så följer den Malmö stads grafiska profil förstås!

Layout och illustration © Kreatur.