• SPC-visitkort-slide
  • SPC-fönstersticker
  • SPC-hemsida

SPC, eller Sociala projektcentrum driver projekt med social utveckling i fokus. Här är en verksamhet som vill vara med i samhällsutvecklingen och driva oss framåt. Ikonen leder tankarna till en vindmölla i rörelse eller en växt som är på väg att slå ut – symboler för framåtanda och utveckling. Färgerna är varma och modiga precis som SPC.

Layout och visuell identitet © Kreatur.