• IMG_4214
  • Spontan 2
  • IMG_0789
  • T-shirt spontan i stan tryck

Fritidsförvaltningens projekt Spontan i stan öppnar upp föreningslivet för tjejer i högstadieåldern och gör det mer tillgängligt att testa på fritidsaktiviteter. Med symbolen vill jag skapa rörelse och aktivitet. Jag eftersträvar att bjuda in till det som många tonårstjejer behöver som mest – en fristad.

© Kreatur